Consiliul Europei îi solicită Ungariei ameliorarea traiului minorității rome și promovarea dialogului intercultural

Consiliul Europei a cerut Ungariei, într-un raport publicat luni, să amelioreze accesul minorităţii rome la educaţie, locuri de muncă, locuinţe şi asistenţă medicală şi să elimine dificultăţile întâmpinate de romi în toate aspectele vieţii publice, semnalează MTI.

Comitetul consultativ al Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale a vizitat Ungaria în decembrie 2019. În raportul prezentat ulterior, se cer acţiuni imediate pentru reducerea ratei de abandon şcolar şi promovarea unei educaţii de înaltă calitate, favorabile incluziunii, precum şi un program cuprinzător de instruire a profesorilor din regiunile defavorizate.

Conform documentului Consiliului, este necesară o politică cuprinzătoare şi pentru rezolvarea problemei locuinţelor romilor; trebuie amplificate mult programele de locuinţe de stat şi sprijinul în domeniul locativ.


Regiunile dezavantajate din Ungaria, unde romii au o pondere mai ridicată în rândul populaţiei, suferă de pe urma calităţii reduse a serviciilor medicale, au constatat raportorii. Angajaţii din domeniul sanitar trebuie instruiţi cu privire la legislaţia împotriva discriminării.


Comitetul a apreciat reprezentarea parlamentară a minorităţilor din Ungaria şi a observat că evenimentele culturale legate de minorităţi au beneficiat în ultimii ani de o finanţare mai bună. Reprezentanţii Consiliului Europei au propus implicarea reprezentanţilor minorităţilor în planificarea şi distribuirea fondurilor respective.


În acelaşi timp, comitetul a deplâns „atmosfera generală de intoleranţă în discursul politic şi media”, care după părerea raportorilor îngreunează exprimarea liberă a opiniilor minorităţilor. Raportul face apel la autorităţile ungare să promoveze toleranţa, dialogul intercultural şi respectul reciproc şi să condamne limbajul rasist şi discriminatoriu în spaţiul public. 

Sursa: Agerpres

Foto: budapestbeacon.com